W przypadku zgubienia Karty należy jak najszybciej zablokować kartę w aplikacji lub przez stronę www.karta.zakopane.eu. Utratę Karty można także zgłosić w Punkcie Obsługi w Urzędzie Miasta Zakopane. Duplikat Karty można otrzymać po złożeniu stosownego wniosku. Koszt duplikatu wynosi 10 zł. Można również zrezygnować z posiadania fizycznej wersji Karty i używać jedynie aplikacji.
Zakopiańska Karta Mieszkańca, zarówno w formie plastikowej karty, jak i aplikacji mobilnej, jest jedynie identyfikatorem. Aby móc korzystać z karty, niezbędne jest aktywowanie Pakietu Mieszkańca. Pakiet Mieszkańca jest więc zbiorem wszystkich zniżek, z których mogą korzystać użytkownicy, natomiast Zakopiańska Karta Mieszkańca jest nośnikiem umożliwiającym skorzystanie z nich.
Możesz zdecydować, czy chcesz używać tylko fizycznej karty, tylko aplikacji, czy obu naraz. Tradycyjna wersja karty nie jest konieczna do korzystania z ofert Partnerów, wystarczy aplikacja na telefon.
Wniosek można złożyć samodzielnie w formie elektronicznej przez stronę www.karta.zakopane.eu lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Zakopane.
Rozpatrywanie wniosku może trwać do 10 dni roboczych.
Do wniosku powinno zostać dołączone aktualne zdjęcie, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym, jednolitym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB. W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.
Każda Karta, zarówno w wersji plastikowej, jak i aplikacja mobilna posiada indywidualny kod kreskowy i kod QR, który wystarczy udostępnić do zeskanowania przy korzystaniu z oferty Partnera.
Poz. Warunek Dokument Potwierdzający
1. Osoba dorosła
- zameldowana na pobyt stały
w Zakopanem

 
- deklaracja o meldunku lub zaświadczenie
o meldunku
2. Osoba dorosła
- zameldowana na pobyt czasowy w Zakopanem
- rozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem
- deklaracja o meldunku lub zaświadczenie
o meldunku

oraz
- kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy
z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego
w Zakopanem, w której jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Zakopane lub zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Zakopanem

o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
3. Osoba dorosła pracująca
- rozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem
- niezameldowana na pobyt stały w Zakopanem
- kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy
z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego
w Zakopanem, w której jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Zakopane

lub
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego
w Zakopanem o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
4. Emeryt/rencista
- niezameldowany na pobyt stały w Zakopanem
- kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy - PIT-40A z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego w Zakopanem, w której jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Zakopane
lub
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego
w Zakopanem o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
5. Niepełnoletnie dziecko Osoby Uprawnionej
- zamieszkujące
z rodzicem/opiekunem
na terenie miasta Zakopane

- od 7 roku życia
 
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty rodzica/opiekuna
oraz
- oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
wraz z rodzicem/opiekunem  prawnym, ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
6. Osobą od 18 do 26 roku życia
- kontynuująca naukę
- pozostająca na utrzymaniu rodzica/opiekuna będącego Osobą Uprawnioną
- zamieszkująca
z rodzicem/opiekunem na terenie miasta Zakopane
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty rodzica/opiekuna
oraz
- kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenie o statusie ucznia
oraz
- oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
wraz z rodzicem/opiekunem  prawnym, ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
7. Osoba do 18 roku życia przebywającą
w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zakopanem
- zaświadczenie dyrektora placówki

Potrzebujesz pomocy?



+48 18 20 20 452
Urząd Miasta Zakopane, pokój nr. 7
pon.:10:00-16:00,
wt,czw,pt.: 9:00-14:00
śr.: 9:00-12:00