Każdy członek konta rodzinnego, nawet dziecko, musi mieć swoją Zakopiańską Kartę Mieszkańca. Z jednej Karty może korzystać tylko jedna osoba – jej właściciel.
Administrator konta rodzinnego poprzez aplikację ma dostęp do Kart wszystkich członków konta rodzinnego. Dzięki temu Kartami małych dzieci może zarządzać rodzic/opiekun.
Konto rodzinne to zbiór kilku połączonych ze sobą kont poprzez konto administratora. Administratorem konta rodzinnego może być dowolna osoba dorosła, będąca osobą uprawnioną do korzystania z Zakopiańskiej Karty Mieszkańca. Do konta rodzinnego należeć mogą wszystkie osoby zamieszkujące pod jednym adresem.
Po założeniu konta, w każdej chwili istnieje możliwość dodania do konta rodzinnego kolejnych osób. Każda osoba dorosła w każdej chwili może odłączyć swoje konto od konta rodzinnego. Po zalogowaniu na swoje konto w zakładce „Rodzina”, można dodawać i odłączać członków konta rodzinnego. Odłączenie konta danej osoby od konta rodzinnego nie powoduje jego usunięcia, stanie się ono  kontem indywidualnym.
Konto rodzinne można założyć na etapie składania wniosku, dodając w nim kolejnych członków rodziny. 
Aby złożyć wniosek w imieniu innej osoby należy:
- samemu być osobą uprawnioną do korzystania z Zakopiańskiej Karty Mieszkańca;
- dołączyć do wniosku dokumenty potrzebne do weryfikacji każdej osoby; 
Dodatkowo, w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby pełnoletniej należy:
- posiadać na to jej upoważnienie;
- poinformować tę osobę, w jakim celu zostaną wykorzystane jej dane osobowe.
Dzieci zostają uprawnione do korzystania z Zakopiańskiej Karty Mieszkańca na podstawie dokumentów rodzica/opiekuna, natomiast każda osoba dorosła, w imieniu której składany jest wniosek, musi być uprawniona do korzystania z Zakopiańskiej Karty Mieszkańca, na dowód czego należy przedstawić stosowny dokument potwierdzający.  
Do rejestracji każdego pełnoletniego członka rodziny potrzebny jest indywidualny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie w link aktywacyjny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na założenie konta. Jeżeli osoba, w imieniu której wnioskujesz o Kartę nie kliknie w przesłany link, jej konto zostanie usunięte.
Administratorem Konta Rodzinnego jest osoba, która wymieniona została jako pierwsza we wniosku online lub składała wniosek w wersji papierowej w imieniu innej osoby pełnoletniej lub dziecka. Administrator ma dostęp do wszystkich kont należących do konta rodzinnego i ich ustawień.
Administrator konta w każdej chwili może przekazać rolę administratora dowolnej osobie pełnoletniej na koncie rodzinnym.

Potrzebujesz pomocy?+48 18 20 20 452
Urząd Miasta Zakopane, pokój nr. 7
pon.:10:00-16:00,
wt,czw,pt.: 9:00-14:00
śr.: 9:00-12:00