Image

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać Zakopiańską Kartę Mieszkańca?

  1. Zdjęcie
Do wniosku powinno zostać dołączone aktualne zdjęcie, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym, jednolitym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB.
  1. Dokument potwierdzający
Poniżej przedstawiamy listę dokumentów potwierdzających:
 
Poz. Warunek Dokument Potwierdzający
1. Osoba dorosła
- zameldowana na pobyt stały
w Zakopanem
 
- deklaracja o meldunku lub zaświadczenie
o meldunku
2. Osoba dorosła
- zameldowana na pobyt czasowy w Zakopanem
- rozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem
- deklaracja o meldunku lub zaświadczenie
o meldunku
oraz
- kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy
z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego
w Zakopanem/UPO, w której jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Zakopane
lub
zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Zakopanem
o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
3. Osoba dorosła pracująca
- rozliczająca się w roku poprzedzającym składanie wniosku w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem
- niezameldowana na pobyt stały w Zakopanem
- mieszkająca w Zakopanem
- kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy
z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego/UPO
w Zakopanem, w której jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Zakopane
lub
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego
w Zakopanem o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
4. Emeryt/rencista
- niezameldowany na pobyt stały w Zakopanem
- kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy - PIT-40A z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego w Zakopanem, w której jako miejsce zamieszkania wskazano miasto Zakopane
lub
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego
w Zakopanem o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
5. Niepełnoletnie dziecko Osoby Uprawnionej
- zamieszkujące
z rodzicem/opiekunem
na terenie miasta Zakopane
- od 7 roku życia
 
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty rodzica/opiekuna
oraz
- oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
wraz z rodzicem/opiekunem  prawnym, ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
6. Osobą od 18 do 26 roku życia
- kontynuująca naukę
- pozostająca na utrzymaniu rodzica/opiekuna będącego Osobą Uprawnioną
- zamieszkująca
z rodzicem/opiekunem na terenie miasta Zakopane
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty rodzica/opiekuna
oraz
- kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenie o statusie ucznia
oraz
- oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
wraz z rodzicem/opiekunem  prawnym, ze wskazaniem miasta Zakopane jako adresu zamieszkania
7. Osoba do 18 roku życia przebywającą
w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zakopanem
- zaświadczenie dyrektora placówki

3. Pakiet Parkingowy
Do wniosku dołącz następujące dokumenty:
- kserokopię dowodu rejestracyjnego, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie tytułu innego niż własność
- kserokopię prawa jazdy